Protectia datelor personale (GDPR)

Regulamentul (UE) 2016/679 a fost adoptat de Parlamentul European si Consiliu în data de 27 aprilie 2016, a fost publicat in Jurnalul Oficial Uniunii L119 din 4 mai 2016, iar prevederile lui vor fi aplicabile începând cu data de 25 mai 2018.

Webdev SRL, in calitate de furnizor de servicii de gazduire web, actioneaza atat in calitate de operator (controller), cat si in calitate de imputernicit al operatorilor (processor) care prelucreaza date cu caracter personale ale utilizatorilor din UE.

Operator (controller)

In calitate de operator, Webdev SRL colecteaza si prelucreaza date personale doar cu acordul utilizatorilor, într-o maniera conforma cu Regulamentul EU 2016/679, temeiul legal fiind încheierea si executarea contractului de prestarii servicii de gazduire web, rezervare si reinnoire domenii de internet, emitere de certificate SSL, conform Art. 6 alin. (1) lit. (b), din GDPR. Scopul colectarii datelor este acela de a desfasura activitatea de furnizare de servicii de gazduire web si servicii conexe. Webdev SRL nu colecteaza date personale in scop de marketing. Datele personale vor fi stocate atat timp cat este necesar din punct de vedere legal si vor fi prelucrate doar pe perioada contractului plus o perioada de 3 ani de la incetarea acestuia.

Drepturile utilizatorilor legate de datele personale. In anumite circumstante, utilizatorii au dreptul de a cere operatorului accesul la datele cu caracter personal, de a le rectifica, sterge sau limita prelucrarea, precum si dreptul de a cere ca acestea sa nu fie prelucrate sau transferate. In cazul in care doriti sa va exercitati unul sau mai multe din aceste drepturi, va rugam sa ne contactati pe email la adresa gdpr @ webdev.ro.

Webdev SRL va depune toate eforturile pentru a securiza colectarea si prelucrarea datelor personale folosind standardele de securitate disponibile din punct de vedere tehnic. Stocarea datelor personale se va realiza doar in Romania. In anumite cazuri, datele personale pot fi incredintate catre terte parti, cu care exista incheiate contracte comerciale, cu respectarea obligatiilor ce decurg din GDPR, dupa cum urmeaza:

Imputernicit al operatorilor (processor)

In calitate de imputernicit al operatorlilor (processor) sau al altor procesori, Webdev SRL se obliga sa nu acceseze sau sa utilizeze datele stocate pe servere de catre utilizatori, sa nu le faca disponibile catre terti, conform legislatiei nationale in vigoare. Vom asigura un nivel ridicat de securitate pentru clientii nostri prin aplicarea unor standarde stricte de securitate pe servere si infrastructura. Orice incident de securitate care duce la accesul neautorizat la datele personale va fi raportat catre autoritatile competente, conform cerintelor GDPR. Serverele noastre sunt colocate in datacenterul GTS Telecom din Bucuresti, accesul fizic la echipamente fiind reglementat de un contract comercial ce acopera si protectia datelor personale.

Acordul de marketing

Webdev SRL nu solicita acord de marketing deoarece nu foloseste datele colectate in scop de marketing. Toate informarile trimise clientilor pe email sunt strict legate de serviciile contractate, asa cum sunt prevazute in contract (informari referitoare la perioadele de mentenanta, facturi proforme, fiscale, notificari, date de acces).

Cookies

Cookie-urile folosite sunt cele necesare pentru functionarea site-ului web (sesiune, autentificare) precum si cookie-urile pentru statistici si marketing (Google Analytics, Facebook).

 

Actualizat: 03.10.2021